Daitan Ni Fuyu No Arashi

{short description of image}


Daitan Ni Freedom

{short description of image}


Shohryuh Go Eizan-Soh, CGC

{short description of image}


Daitan Ni Dare To Dream, CGC

{short description of image}


Daitan NI ESA Sparkle Coast To Coast

{short description of image}


Daitan Ni Freedom

{short description of image}

{short description of image}